ליווי תכנון תיירותי בשכונת ואדי ג'וז במזרח ירושלים (2020)

בתוכנית זו הבאנו לידי ביטוי תכנון הוליסטי לשכונה, כשלנגד עינינו מטרה מרכזית – מימוש  הפוטנציאל של מרחב ואדי ג'וז בהיבט העסקי, התיירותי והשכונתי, באופן שיקדם צמיחה כלכלית שתשרת את העיר: התושבים, התיירים והמבקרים.

לשכונת ואדי ג'וז יש פוטנציאל לייחוד ברמה עולמית – מקום ייחודי שיספר סיפור הכולל רובד מיתוגי, שאינו מתייחס לעבר ולמאורעות שכבר התרחשו אלא לעתיד. הכוונה לשימוש במסורות אחרית הימים המקובלות בכל שלוש הדתות המונותאיסטיות. הר הזיתים ועמק יהושפט עומדים במוקד התרחשויות אחרית הימים על פי נביאי המקרא, על פי הברית החדשה וגם על פי מסורות מוסלמיות מרכזיות.

פוטנציאל פיתוח התיירות בשכונה מבוסס על מיקומה בסמיכות לעיר העתיקה ובהיותה חלק ממרחב תיירות גדול. העבודה הציעה פיתוח מגוון מלונות ברמות שונות, שחלקם ממוקמים לצד המסחר והתעסוקה, וחלקם ייבנו כיחידות אירוח עירוניות המייצרות חוויה אותנטית מקומית. הצעות הפיתוח קודמו לתוכנית סטטוטורית המקודמת במוסדות התכנון בימים אלה וכבר קיבלה את הכינוי בעיתונות 'סיליקון ואדי'.