תיירות בית שמש (2020)

בעיר בית שמש אין כיום כמעט תנועה תיירותית. מטרת הפיתוח התיירותי שביקשו לייצר פרנסי העיר, היתה יצירת תמיכה בדימוי העיר ויצירת מקורות פרנסה. במסגרת העבודה נערך סקר במדגם ארצי שבחן מודעות, עמדות וכוונות ביקור תחת קונספטים שונים. זוהתה הזדמנות לבית שמש לנכס את סביבתה: ממבואות ירושלים עבור בעמק האלה ועד מערת הנטיפים, היקבים שבילי ההליכה והאופניים שעוטפים אותה. לסביבות בית שמש אין שם מוגדר ותדמיתו חיובית בניגוד לתדמית המאוד בעייתית של העיר.

האסטרטגיה שפותחה: לנים בפאתי בית שמש, במעטפת העיר ומטיילים בסביבותיה. לפיכך הוצעו קונספטים למלונאות במסגרת תב"עות זמינות ומתוכננות. בנוסף נבחנו מגמות בתחום האטרקציות והומלץ להקים מרכז חוויה שינכס את ההיסטוריה (תל בית שמש הרב שכבתי, גיבורי תנ"ך (דוד גוליית ושמשון) והמורשת (הל"ה ועוד) . מרכז זה נחוץ היות והתיירות של היום ובעיקר התיירות הנכנסת הינה תיירות של יחידים שאינם מודרכים. נבנתה אסטרטגיה מותגית "כוכב בית שמש" התומכת ברעיון טיולי הכוכב.