תוכנית האב לתיירות במצפה רמון (2017)

תוכנית מקיפה ועשירה הכוללת תכנון מלונאי, פרויקטים תיירותיים, תוכנית שיווק ומיתוג, וכן מיקוד בפרויקטים מיידיים, המטופלים במסגרת החלטות הממשלה לקדם את מצפה רמון כעיר ליבה בתיירות. התוכנית של מצפה רמון, מטפחת את תיירות המדבר העדכנית תחת המותג – The Negev Friendly Desert וכוללת את פיתוח המוצר התיירותי העדכני של מצפה רמון תוך מיקוד בקהל של חובבי מדבר מאירופה (ההולם את עידן הטיסות המוזלות). המותג קיים כיום על מפת הפיתוח והשיווק של משרד התיירות ומשרדי ממשלה נוספים.
התוכנית מקודמת באופן יומיומי על ידי ד"ר שחר שילה, המנהל את תיירות הר הנגב, בליווי צמוד של ראש צוות תוכנית האב – רונית ניר.