פרוגרמה מקיפה להקמתו של "מוזיאון העליות הגדולות בירוחם" (2016)

מוזיאון חדשני ורב חושי, העתיד לקום בירוחם, להנצחת מקומן ההיסטורי של העליות הגדולות לארץ ישראל, שאוכלוסייתן מהווה מרכיב מרכזי בעיירות הפיתוח.
צוות ר.א.ש תיירותי מיפה את הצרכים, ולאחר מחקר מקיף, הציג פרוגרמה חדשנית, עשירה ורב תחומית, המציעה מודל למוזיאון ייחודי, שלא קיים כמותו בישראל.
המוזיאון הרב חושי, יציג באופן חדשני, מושך, מלהיב, מרגש ומרתק את סיפורן של העליות הגדולות לעיירות הפיתוח, אשר מקומן ההיסטורי החשוב, נפקד מהנרטיב הציוני הקלאסי.
תפיסת הפעילות מציגה מוזיאון רב חושי, בו פונה החוויה לכל החושים ולא רק לראייה ולשמיעה, כמקובל במוזיאון קלאסי.