אשכול רשויות גליל מזרחי – פיתוח מוצר תיירותי משולב (2020)

הגליל העליון המזרחי ורמת הגולן מתמודדים עם ריבוי תיירות יוממת .

כלכלה תיירותית מגיעה מתחום הלינות . כ 60% מנתח הארנק של נופש. 

אחד הממצאים המרכזיים מעבודת הניתוח מצביע על פער של כ 50% בין נתח ההעדפות של הגליל אל מול נתח השוק שלו .

לפיכך האתגר שלפננו היה משיכה והשהייה של  מבקרים בגליל העליון ובגולן .

לתמוך במכירה של יותר לילות בדגש אמצע השבוע. 

הפתרון המוצע : כרטיס אטרקציות אזורי .

בוצע ניתוח מעמיק של כרטיסים אזוריים כפריים ואורבניים בעולם. 

גובש עיקרון של כרטיסי אמצע שבוע נפרדים למשפחות וזוגות.

כרטיס יהייה רב יומי ויכלול שלש רמות : אטרקציה יומית אחת יקרה ( קייקים ,חרמון וכד) , אטרקציות זולות , הטבות חינמיות ואו הנחות. 

זוהו ספקים בעולם להם מערכות תוכנה תומכות כרטיסים אזוריים וכן ספק מקומי.