תיירות צפון ים המלח – תכנון הפיתוח התיירותי בתחומי מ"א מגילות (2019-2022)

פיתוח "ארץ ים המלח" נועד ליצור מרחב תיירות איכותי, בראייה כוללת. התכנון והפיתוח נעשים במקביל ובמשולב במועצות אזוריות תמר ומגילות. בצפון ים המלח, מבוצע הפיתוח בהובלת חל"י (החברה להגנות ים המלח) ומקודם על פי החלטת הממשלה לקדם התיירות באזור זה. 

צוות ר.א.ש תיירותי, יחד עם משרד אדריכלים עמוס ברנדייס מוביל את הליך התכנון ואת התפיסה המרכזית של ציר תיירות ראשי לאורך ים המלח, שני מוקדים משולבים בקצותיו – מתחמי התיירות צפון (במגילות) ודרום ים המלח (במועצה אזורית תמר) ושישה מוקדים מתמחים – קאסר אל יהוד, ורד יריחו-אלמוג ומצפה שלם במגילות ועין גדי, מצדה ונאות הכיכר בתמר. בנוסף פרוייקטים ופעילויות משלימות לאורך הציר.

על בסיס ניתוח מצב קיים, מגמות בתיירות, חשיבה פרוגרמטית ומיתוגית למוקדים הראשיים של תכנית זו (מרכז החוויה של שער לים המלח ואתר קאסר אל יהוד), הוכנה תכנית תיירות כוללת. 

במוקדים השונים הוצע שילוב של אכסון תיירותי ברמות שונות ולקהלים שונים, אתרי ביקור מגוונים, ומרכיבי טיילות ונוף. 

חזון התוכנית, לייצר מרחב תיירותי אטרקטיבי ופעיל, הממצה את הפוטנציאלים הייחודיים של האזור, באופן שמתפקד כשער צפוני לים המלח ומשתלב ותומך בכלל התפיסה התיירותית של אזור צפון ים המלח (וים המלח בכלל) ומגוון את מקורות הפרנסה של תושבי האזור.

פיתוח מגוון אתרי ביקור, פעילויות ואתרי לינה היוצרים יחד חוויה תיירותית ייחודית המשולבת בנופי המדבר, עם זהות ושפה עיצובית, הגורמת לתיירים העוברים באזור לעצור ולהישאר במרחב זה ומושכת תיירים נוספים להגיע אליו (כולל לצורך לינה) – בגישה המתייחסת לקבוצות ובודדים – תיירות נכנסת ופנים. 

יישום התכנית, שהחל בימים אלה, יוכל למשוך תיירים לשהות ולבלות מספר ימים במרחב תיירות זה ויעצים אותו כמרחב תיירותי בינלאומי.