עמק המעיינות (2012)

אזור התיירות המוכר כיום בשם: עמק המעיינות, היה מוכר בעברו כ: מועצה אזורית בקעת בית שאן. האזור סבל מדימוי בעייתי, שהיה פועל יוצא של פונטיקת השם.
במסגרת גיבוש תכנית לצמיחה דמוגרפית ופיתוח תיירותי גיבשנו חלופות שמיות שנבחנו מחקרית בקרב מגוון פלחי קהל ובראשם תושבי המועצה.
המותג החדש שנבחר מעצים את נכסי האזור והוא הוטמע ראשית כמותג תיירותי ורק לאחר מכן כמוניציפלי. למותר לציין כי לאחר המיתוג המחודש, שופרה התיירות האזורית במרחב כולו, שודרגו אתרי תיירות והביקושים לבילוי במרחב עלו.
כיום מוטמע מותג אזורי זה היטב בקרב הציבור הישראלי.