תוכנית שיווק ומיתוג לתיירות מטה יהודה

עבודת מיתוג זו בחנה את הערכים וה- DNA של מטה יהודה והאזור המלונאי של הרי יהודה. לאחר סדרה של מחקרים וסקרים, נבחר "הלב הירוק" כמותג תיירותי של המועצה האזורית מטה יהודה. המותג משקף 'מיתוג על' המשמר 3 נכסים מרכזיים באזור הרי יהודה:
היקבים, דרך המערות וסיפורי תנ"ך וגבורה.