"המוצר הדרומי" (2020)

משרד התיירות החליט לפתח את תיירות המדבר בישראל, ולהופכה למוצר תיירותי בינלאומי, אשר ישתלב במערך השיווק הבינלאומי של מדינת ישראל, לצד המוצרים הבינלאומיים הקיימים. בשנים האחרונות (2016-2020), מקדם משרד התיירות ארבעה מוצרי תיירות ממותגים מרכזיים עבור כל מדינת ישראל, כאשר לכל אחד מהם יש שם מותג עדכני:

  1. אילת – Eilat – Escape to the sun
  2. ים המלח – Dead Sea 
  3. תל אביב וירושלים – Tel Aviv & Jerusalem – one break two cities  
  4. המוצר הצלייני – Land of creation Israel

משימת פיתוח המוצר המדברי העדכני של ישראל, הוטלה על החברה להגנות ים המלח (חל"י), וזו עושה שימוש בחברת "תיק פרויקטים" לקידום המשימה. לאחר איסוף הנתונים וניתוח המצב הקיים, נבחר צוות "ראש תיירותי" להוביל את התחום התיירותי והשיווקי בפיתוח המוצר המדברי העדכני של ישראל. הפיתוח כלל מחקרים בינלאומיים לבחינת תיירות מדברית ברחבי העולם, ולצידו בחינת יתרונות המדבר הישראלי והבאתם לידי ביטוי במותג שייבחר. 

בעת הזו, מקדמת חל"י שורה של פרויקטים תיירותיים שנבחרו ברחבי המדבר כולו, אך בשל היקף המשימה הנרחב, היא עדיין בעיצומה וטרם נסתיימה.