הכנת תיקון לתמ"א 12 (תוכנית המתאר הארצית למלונאות ואירוח) – 2022

תוכנית המתאר הארצית למלונאות (תמ"א 12 תיקון 1), נערכה לפני כשני עשורים, ואינה הולמת את הצרכים העדכניים של תחום האירוח התיירותי והמלונאי בישראל. במהלך שנת 2019 פנה משרד התיירות ל"ראש תיירותי" להכנת מחקר עדכני ומקיף, אשר יפרט את מגמות התיירות הבינלאומיות העדכניות. בתחילת 2020, הגשנו מסמך מקיף, חדשני ועדכני, המפרט 20 מגמות עדכניות ועכשוויות בתחום התיירות הבינלאומית, ולצידן עשר מגמות עדכניות בתחום המלונאות והאירוח. בנוסף למחקר הבינלאומי, הצענו מתודולוגיה חדשה לחלוקה גאוגרפית של מדינת ישראל ולאפיון של תחום האירוח והמלונאות בישובים שונים על פי סוגיהם ועל פי התאמתם למגמות התיירות העולמיות. המסמך מהווה בסיס עבור משרד התיירות, להכנת תוכנית חדשה ועדכנית למינהל התכנון הארצי בתחום המלונאות והתיירות.