תוכנית שיווק ומיתוג עדכנית לפארק תמנע (2015)

פארק תמנע נפתח לקהל בראשית שנות השמונים, ומאז החפירות שנערכו על ידי פרופ' בנו רוטנברג ז"ל, עבר הפארק מיתוג ברוח התקופה המצרית, אשר לפי גישתו של רוטנברג היתה תקופת שיא הפעילות בבקעת תמנע. בשנים האחרונות נערכו חפירות חדשות ועדכניות על ידי אונ' תל אביב, המזהה את שיא הפעילות בתמנע דווקא בתקופת מלכי יהודה (בהלימה לסיפור המקראי). לאור ממצאים אלה, עבר הפארק מיתוג מחדש ללא תלות בממצא ארכאולוגי.
אומצה גישה חדשה ובינלאומית, המעצימה את צפונותיו הנסתרות של הפארק רחב הידיים, ונקבע מוטו חדש, הגורס שפארק תמנע הינו "מהפארקים הגדולים בעולם".
הלוגו החדש מתכתב עם מפת הפארק והאתר הגדיל משמעותית את הכנסותיו ורווחיו בשנים האחרונות .