מסמך מדיניות לפיתוח התיירות באילת (2020)

מסמך המדיניות לחופי אילת מקודם על ידי חל"י (החברה להגנות ים המלח) עבור מנהל התכנון בשיתוף עם משרד התיירות ועיריית אילת. המסמך מהווה חוליה מרכזית ומובילה ביוזמות התכנון המקודמות ברצועת החוף ונועד לבחון, להרחיב ולעגן את תפיסות התכנון שהוצעו בתוכנית האסטרטגית לרצועת החוף אילת (מייזליץ 2017), כמדיניות שתנחה את התכנון הסטטוטורי.

צוות ר.א.ש תיירותי אמון על פרק התיירות במסמך המדיניות ונידרש להציע את העקרונות שיאפשרו פעולה אופרטיבית לפיתוח מושכל, מאוזן ואיכותי, שנותן מענה לשילוב הנידרש בין הפיתוח העירוני והתיירותי לבין השמירה וההנאה ממשאבי הטבע והסביבה הייחודיים של אילת.

כבר בשלב ניתוח המצב הקיים הוצגו הבעיות והחולשות מהן סובל המוצר התיירותי באילת, ההתאמה הנידרשת של המוצר למגמות התיירות העולמיות, הוכן ניתוח מעמיק של מגמות הנידרשות להטמעה באילת והוצגו הרגלי הצריכה של קהלי היעד החדשים בתיירות הנכנסת אליהם מוצע להתאים את המוצר על מנת למשוך קהלים חדשים לאילת.

בעת הזו, פועל צוות התכנון בראשות משרד מייזליץ כסיף אדריכלים, על מסמך המדיניות והצעות הפיתוח הייחודיות לרצועת החוף.